Próby szczelności wentylacji

Szczelność w instalacjach to ważne zagadnienie wpływające na wydajność układu oraz skuteczność jego pracy.  W każdych warunkach instalacja wentylacyjna musi być szczelna i to bez względu na to, czy jasno precyzują to przepisy prawa budowlanego, czy wynikają z dobrowolnych działań. 

W projektach rzadko sprecyzowane są wymagania dotyczące klas szczelności instalacji. Dlatego wiele działań ma charakter dobrowolny i wynika z chęci poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Próby szczelności instalacji wentylacyjnych wykonujemy z zastosowaniem nowoczesnego zestawu pomiarowego DP 700.

pomiar szczelności instalacji

Funkcjonalność zestawu DP-700:

  • próby szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według DIN EN 12599 (Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji),
  • pomiar szczelności według DIN EN 14134 - (Wentylacja budynków - Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań),
  • pomiary klasy szczelności zgodnie z DIN EN 13779 systemów kanałów wentylacyjnych i komponentów zgodnie z normami DIN EN 1507, DIN EN 12237, DIN EN 13403, jak również DIN EN 13180,
  • spełnia wysokie wymagania dokładności określone w DIN EN 1751 i DIN EN 15727 do pomiarów poszczególnych komponentów (+/- 0,0009 l/s),
  • posiada adapter do zakresu pomiarowego poniżej 0,3 l/s,
  • wybór trybu pomiaru automatycznego lub manualnego,
  • wskazanie wyniku pomiaru w wybranych jednostkach bez konieczności ręcznego przeliczania,
  • wydruk protokołu na miejscu przy zastosowaniu opcjonalnej drukarki termicznej TD 100.